Φορολογική Μεταχείριση των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακινήτων: Αναλυτικός Οδηγός από την KRS

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων αποτελεί μία δραστηριότητα η οποία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη χρήση πλατφορμών όπως το Airbnb. Με την εγκύκλιο προσφέρονται απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής.

Τι ορίζουμε ως βραχυχρόνια μίσθωση;

Σύμφωνα με τον νόμο, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Φορολογική Μεταχείριση για Φυσικά Πρόσωπα

Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει για τη φορολογική μεταχείριση όσον αγορά τα φυσικά πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση θα εξετάσουμε τι ισχύει για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

#1 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία

Τι ισχύει για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που έχουν τα φυσικά πρόσωπα;

Για τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μέχρι δύο ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, το εισόδημα που προκύπτει από αυτά θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και είναι απαλλαγμένο από τον ΦΠΑ.

#2 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Τι ισχύει όμως για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για ένα φυσικό πρόσωπο. Η νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρη.

Εάν ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, τότε το εισόδημα που αποκτάται θεωρείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%.

Σημαντικό ρόλο στην κατηγοριοποίηση των εισοδημάτων παίζει το πλήθος των Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) που έχουν καταχωρηθεί, όπως και η πρόθεση εκμετάλλευσης των ακινήτων.

Φορολογική Μεταχείριση για Νομικά Πρόσωπα

Για τα νομικά πρόσωπα, το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται πάντα ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων. Αυτό το εισόδημα επίσης υπόκειται σε ΦΠΑ 13%.

Για να διαβάσετε τον ολοκληρωμένο οδηγό, πατήστε εδώ.

Related articles

Πώς να δείχνετε ωραία φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα

Φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα μπορείτε να κάνετε μια τολμηρή...

Καραγενάνη: Τι είναι και ποια Οφέλη Έχει;

Η καραγενάνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως στη...

Roberto Cavalli: Έφυγε στα 83 του ο γνωστός Ιταλός σχεδιαστής

Ο Roberto Cavalli, ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας που...
spot_img